promenavsebe

Renata Ouředníková

Pohlížejte na člověka

jako na důl oplývající drahokamy nedozírné hodnoty.

Bahá’u’lláh

Proměna v sebe

Proč proměna v sebe?

Motýl se stane motýlem jen díky tomu, že se housenka poté, co se nasytila vším, co potřebovala získat, zahalí do ochranného obalu a doslova rozloží na kaši to, čím byla, aby si mohla vytvořit vše, co bude jako motýl potřebovat.

 • Kouč je jako ochranná kukla a tvoří bezpečný prostor pro proces přeměny, který uvnitř v klientovi probíhá.
 • Kouč plně důvěřuje, že klient má všechny odpovědi a prostředky k proměně v sobě a k dispozici.
 • Kouč a klient jsou v tomto procesu rovnocennými partnery.
 • Kouč důvěřuje, že klient ve svém nitru , kdy a v jakého „motýla“ se proměnit, a slouží jako jeho průvodce.
 • Kouč neradí, jaké cíle si má klient vybrat, a neposuzuje, jak rychle a účinně klient na svém cíli pracuje.
 • Kouč nabízí techniky a postupy skrz které si klient najde své vlastní odpovědi, cíle, motivaci a prostředky k jejich dosažení.
 • Kouč klienta povzbuzuje a pomáhá mu na jeho cestě proměny.

Po čem v životě skutečně toužíte?

Jak se chcete cítit?

Jak dokážete sami sebe povzbuzovat ve stresu?

Jaký postoj k životu chcete mít?

Proměna v sebe

Kouče je užitečné oslovit když,

 • víte, co v životě / práci / vztazích chcete, a potřebujete se odhodlat k prvním praktickým krokům.
 • víte, co chcete, začali jste podnikat kroky ke svému cíli, ale nemůžete se hnout z místa nebo chcete proces urychlit a zefektivnit.
 • víte, že chcete / potřebujete životní změnu a máte zájem si ujasnit jakou.
 • potřebujete se rozhodnout a vybrat si z několika možností.
„Položit tu správnou otázku je polovinou řešení problému.“
Carl Gustav Jung

Když mne POŽÁDÁTE O SPOLUPRÁCI, získáte silného a věrného spojence Vaší proměny. Během našeho setkání:

 • můžete v bezpečném prostředí zkoumat sebe sama
 • vyslechnu Vaši situaci a společně pojmenujeme Váš cíl, ke kterému budeme směřovat
 • společně prozkoumáme Vaši motivaci k proměně a Vaše zdroje
 • položím Vám takové otázky, které Vás obohatí o porozumění Vašeho vnitřního světa a pomohou zvědomit vzorce a přesvědčení, které Vám už neslouží, a nastavit nové, které s Vámi budou ladit
 • nabídnu Vám nejvhodnější techniky k získání hlubších vhledů a odpovědí
 • získáte nejužitečnější návody a konkrétní kroky pro svou proměnu
 • podle potřeby a Vašeho zájmu domluvíme další setkání
 • dodržuji Etický kodex koučů ICF (International Coaching Federation) a absolutní diskrétnost je samozřejmostí https://www.coachfederation.cz/eticky-kodex-icf

Jak chcete reagovat na své děti? Partnera? Rodiče? Kolegy?

Jaký vztah máte sami k sobě?

Jak chcete reagovat na životní výzvy?

Služby

Transformační koučink

„Cokoliv si dokáže lidská mysl představit a čemu dokáže uvěřit, toho může člověk dosáhnout.“ 

Napoleon Hill

Karierní koučink

„Život je zajímavý právě pro tu možnost uskutečnit nějaký sen.“  

Paulo Coelho

Terapeutický koučink

„Možná neneseme zodpovědnost za svět, který formoval naši mysl, ale můžeme převzít zodpovědnost za mysl, s níž tvoříme náš svět.“  Gabor Maté

Reference

Kontakt

Mgr. Renata Ouředníková

  Přejít nahoru